Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI
(wypożyczalni i czytelni)
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA W NIEMODLINIE

 1. Ze zbiorów biblioteki oraz czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu,
  • czytając lub przeglądając na miejscu w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory),
  • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).
 3. Do biblioteki wchodzi się z czystymi rękami. Plecaki i tornistry zostawiamy w wyznaczonym miejscu.
 4. W bibliotece obowiązuje ZAKAZ JEDZENIA I PICIA.
 5. W bibliotece należy ZACHOWAĆ CISZĘ!!!
 6. Wchodząc do biblioteki WYŁĄCZAMY DŹWIĘK W TELEFONIE.
 7. Uczeń może mieć wypożyczone TRZY książki (w tym tylko JEDNĄ LEKTURĘ) oraz TRZY dokumenty nieksiążkowe (np. czasopisma) na okres JEDNEGO MIESIĄCA.
 8. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu. Termin zwrotu lektury przypada na dzień po omówieniu jej na lekcji języka polskiego.
 9. Książki i czasopisma oddaje się bibliotekarzowi.
 10. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę (lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych), musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zgubionej (zniszczonej).
 12. Wypożyczone książki i inne rodzaj zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 13. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się biblioteką.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA W NIEMODLINIE

 1. Komputery multimedialne służą uczniom i pracownikom naszej szkoły w zdobywaniu wiedzy, poszukiwaniu informacji, tworzeniu własnych dokumentów i prezentacji, a także uczniom w odrabianiu lekcji.
 2. Uczniowie mogą korzystać z komputerów po zapoznaniu się z regulaminem oraz w obecności bibliotekarza.
 3. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko JEDNA osoba. Maksymalny czas pracy to JEDNA GODZINA LEKCYJNA (45 min.) z możliwością przedłużenia za zgodą bibliotekarza.
 4. Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku należy wpisać swoje dane do zeszytu ewidencji.
 5. Pracując na stanowisku należy ZACHOWAĆ CISZĘ I PORZĄDEK na i wokół stanowiska.
 6. Użytkownik ma obowiązek:
  • informować bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom,
  • uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych płyt, pendrive’ów oraz innego rodzaju przenośnej pamięci.
  • stosować się do poleceń bibliotekarza.
 7. Nie wolno:
  • instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu,
  • wyłączać i włączać urządzeń do sieci bez zgody bibliotekarza,
  • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem.
 8. Po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku komputera pliki własne stworzone w trakcie pracy.
 9. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo, (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 10. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bibliotekarz może przerwać pracę ucznia lub zakazać korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza terminie.
 
 
Data dodania: 2019-09-30 10:40:40
Data edycji: 2020-02-02 19:26:27
Ilość wyświetleń: 6321

Kalendarz

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszych uczniów oraz absolwentów szkoły
Przejdź

''Aktywna Tablica''

Przejdź

Dokumenty

Znajdziesz tutaj wszystkie informacje oraz dokumenty
Przejdź

"Czym dziecko żyje, tego się nauczy"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej