Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Od 1 września 2022/2023 funkcję Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia pełni pani Lucyna Koch.

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 


Rzecznik Praw Ucznia-  Ewa Konowaluk /funkcja pełniona od roku szkolnego 2016/2017 do roku szkolnego 2021/2022/

Nazywam się Ewa Konowaluk.
W Szkole Podstawowej nr1 uczę religii. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawuję od września 2016 roku, jest to moja kolejna kadencja, na którą wybrali mnie uczniowie.

Dziękując za wielkie zaufanie jakim mnie obdarzyliście pragnę służyć Wam z pomocą w zakresie znajomości praw i obowiązkow ucznia naszej szkoły, a tekże respektowaniu tych zasad  wynikających ze Statutu raz Wewnątrzszkolnego Oceniania (WO).

Zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest:

 • czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły;
 • koordynowanie działań zmierzających do zapoznania uczniów z prawami dziecka i prawami ucznia.

Podstawą działania Rzecznika Praw Ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią obu stron;
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
 • w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu skierowanie sprawy do pedagoga i psychologa szkolnego;
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
 • podjęcie mediacji ze stronami;
 • zasięgnięcie opinii pedagoga i psychologa szkolnego;
 • w przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie.

Przygotowałam tu informacje, które mam nadzieję, będą dla Was ważne i przydatne.
Każdy uczeń naszej szkoły powinien znać swoje prawa i przestrzegać obowiązków zawartych  w Statucie Szkoły.  Jest to najważniejszy wewnętrzny dokument obowiązujący w szkole, który określa również zakres mojego działania.                                         

Zapoznaj się z zawartością linków.:  

Z pełnym brzmieniem Statutu możesz zapoznać się na naszej stronie: http://sp1niemodlin.pl/statut-szkoly,45,pl   lub w bibliotece szkolnej. Zawiera on zarówno Twoje prawa i obowiązki, jak też obowiązki nauczyciela oraz wychowawcy. Reguluje system nagród i kar przewidzianych dla ucznia a także system oceniania, z pewnością znajdziesz w nim odpowiedzi na wiele pytań.

Data dodania: 2021-09-20 11:13:47
Data edycji: 2022-10-10 12:38:23
Ilość wyświetleń: 1015

Kalendarz

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia naszych uczniów oraz absolwentów szkoły
Przejdź

''Aktywna Tablica''

Przejdź

Dokumenty

Znajdziesz tutaj wszystkie informacje oraz dokumenty
Przejdź

"Czym dziecko żyje, tego się nauczy"

Cytat
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej