• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

witamy.jpg     Szkoła Podstawa nr 1 w Niemodlinie przystąpiła do projektu „Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Jest jedną ze 111 szkół na Opolszczyźnie, w których projekt ten w najbliższym czasie zostanie wdrożony. W ten sposób szkoła pozyska nowe formy pracy z uczniami iuatrakcyjni proces nauczania-uczenia się.

       W czasach, gdy na każdym kroku spotykamy nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, szkoła nie może funkcjonować bez celowego i efektywnego stosowania technologii informacyjnej. A projekt e-Szkoła wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, jakie dziś edukacji stawia nowoczesne społeczeństwo informacyjne oparte na wiedzy.

W ramach tego projektu szkoła otrzyma sprzęt za 350 tyś. złotych, czyli 50 notebooków, terminale komputerowe, które będą znajdować się w klasach, lokalną sieć radiową WiFi, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i wizualizery. Jest to sprzęt, który pomoże bardzo uatrakcyjnić lekcje. Program zakłada również stworzenie platformy internetowej, na której znajdą się wiadomości ze szkoły, m.in. informacje o klasach, zastępstwach czy wydarzeniach w szkole. Platforma pozwoli także na szybki i stały kontakt nauczycieli z rodzicami, a  dziennik elektroniczny pozwoli rodzicom na bieżąco śledzić postępy ich dzieci w szkole. Rodzice będą mieli podgląd na oceny i nieobecności dzieci z możliwością powiadamiania przez e-mail i sms, dostęp do planu lekcji dziecka i informacji o zadanych zadaniach domowych, podgląd na prace wraz z ocenami i komentarzami nauczycieli, dostęp do grup rodziców i forum dyskusyjnych.

Koszt programu „Opolska e-Szkoła szkołą ku przyszłości” na jedną placówkę edukacyjną to 500 tys. zł. Aż 85 % tej sumy będzie pochodziło z Unii Europejskiej. Pozostałą część musi pokryć organ prowadzący szkoły, czyli Urząd Miasta Niemodlin.

Stopka