• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

054

21 października w naszej szkole odbyły się ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na placówki oświatowe wymóg przeprowadzenia takich ćwiczeń przynajmniej raz w roku. Praktyczne ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.10 sygnałem dźwiękowym. Akcja ewakuacyjna odbywała się w obecności przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej z Niemodlina – młodszego kapitana Romana Gutki. Uczniowie i nauczyciele postępowali zgodnie z procedurami. W miejscu zbiórki przy boisku „Orlik” nauczyciele zdali raport liczebny wicedyrektorowi szkoły Mariuszowi Konowalukowi. Po stwierdzeniu, że wszyscy uczniowie, opiekunowie oraz pracownicy szkoły opuścili budynek szkoły, akcję ewakuacyjną zakończono.

Akcja „Ratujemy naszą szkołę” była pierwszą częścią szkolnej inauguracji projektu realizowanego w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna +”.