• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

 • Dni Niemodlina 2013

 • Wakacje z przygodą 2015

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

 • „Ocalić od zapomnienia” 2015

Szkolny blog!

Masz pomysł na interesujący tekst?!
A może masz już taki gotowy tekst?
Teraz możesz się już nim pochwalić na szkolnym blogu:
kreatywnetekstyjedynki.blox.pl
Więcej informacji tutaj

1

W świetlicy szkolnej przy SP 1 w Niemodlinie, grupa I, przystąpiła do realizacji innowacji pedagogicznej pt: „MAŁY RATOWNIK – pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Głównym celem innowacji było nabycie przez uczniów świadomości, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań, nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym.

Innowacją została objęta I grupa świetlicowa (kl. IIa i IIIc)
Czas trwania innowacji: 01.04.2016r. - 24.06.2016r.
Prowadzący: Dagmara Sarna

Głównym celem programu jest nauczenie uczniów udzielania i wzywania pierwszej pomocy. Dzieci od najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka. Często się zdarza, że dorosłe osoby albo nie wiedzą, albo w stresie zapominają, co robić. Tylko długotrwałe uczenie się i doskonalenie swoich umiejętności pozwoli w przyszłości przynieść wymierne efekty.

Tematyka i treści zajęć innowacji "Mały ratownik"

 1. Bezpieczeństwo
 2. Sprawdzenie przytomności
 3. Wzywanie pomocy
 4. Sprawdzenie oddechu
 5. Pozycja boczna ustalona
 6. Resuscytacja - ćwiczenia na fantomach mini Ania (wdechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej)
 7. Łańcuch Przeżycia
 8. Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia życia
 9. Zranienia
 10. Złamania kości
 11. Krwotok z nosa
 12. Poparzenia
 13. Co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy

Innowacja pedagogiczna realizowana przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w klasie Id - Anetę Kramczyńską

Innowacja zawiera treści, które w dużym stopniu ukierunkują postrzeganie przez dziecko dobra i wielkiej wartości, jaką jest zdrowie. Treści innowacji ukształtują zdrową osobowość dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości oraz aktywności twórczej. Uczniowie będą wzbogacać swoją wiedzę o zdrowiu poprzez uczestnictwo w zajęciach, oraz udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla klas I-III „Porcja Pozytywnej Energii”. Realizacja innowacji „Szkoła zdrowa i wesoła” ma na celu ukształtowanie właściwych postaw i nawyków żywieniowych wśród dzieci, zmniejszenie ilości spożywanych cukrów i napojów gazowanych i nakłaniania dzieci do sięgania po wodę mineralną i owoce oraz warzywa jako wartościowe składniki diety współczesnego człowieka.

Cele ogólne innowacji:

 • Zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów
 • Uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie