• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

Szkolny blog!

Masz pomysł na interesujący tekst?!
A może masz już taki gotowy tekst?
Teraz możesz się już nim pochwalić na szkolnym blogu:
kreatywnetekstyjedynki.blox.pl
Więcej informacji tutaj

caritasW drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 zostanie wdrożona innowacja pedagogiczna Szkolnego Koła Caritas pt. „Kto pomaga innym ten żyje naprawdę”. Innowacją zostaną objęci uczniowie klas IV-VII.

Głównym celem Szkolnego Koła Caritas będzie wypracowanie czynnej postawy młodego pokolenia katolików wobec problemów osób potrzebujących poprzez praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie. Członkowie Szkolnego Koła Caritas na miarę swoich możliwości będą włączać się w ogólnopolskie, lokalne i szkolne akcje charytatywne, będą dostrzegać w swoim środowisku osoby potrzebujące pomocy, pozyskiwać sponsorów i fundusze na działalność koła, organizować zbiórki artykułów spożywczych.

Po czym poznać kulturalnego człowieka? To ktoś, kto potrafi właściwie postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie jak i innych. Nie jest to osoba idealna czasem popełnia gafy, ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć "przepraszam".

Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwości dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.

Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać. Uczniowie nie zawsze wiedzą jak należy się zachować, dlatego też wychowawczynie świetlicy: Katarzyna Grębowiec, Sylwia Wajda, Ewa Tarnawska wraz ze swoimi grupami wdrażają program innowacyjny pt. „SAVOIRE-VIVRE W SZKOLE I NA CO DZIEŃ”.

015Działalność Szkolnego Koła Przedsiębiorczości “CBA” trwała od września 2016 do czerwca 2017 roku, jej stałym elementem były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cele, które były realizowane przez Koło to:

CELE GŁÓWNE:
- rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
- kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dzieciom pytać i powoli rozwijajmy jego umysł, tak, by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

1

Innowacja pedagogiczna była prowadzona w roku szkolnym 2016/2017 przez panią Alinę Kapustę w klasie III c i panią Agatę Pestkę w klasie VI b. Zajęcia w klasie III c odbywały się w dwóch 12 – osobowych grupach po 1 godzinie tygodniowo, a w klasie VI b uczniowie spotykali się co drugi tydzień - na 2 godziny.

047Innowacja obejmowała uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Realizowana była od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

Z doświadczenia wiem, że nauka czytania bywa źródłem problemów wielu dzieci, dlatego od wielu lat poszukiwałam takich metod i rozwiązań w pracy z dziećmi, aby rozpoczęcie nauki czytania było dla nich czymś ważnym, a nie stresującym i zniechęcającym.

W tym roku w klasie I miałam dzieci sześcioletnie i siedmioletnie i zrodził się pomysł wprowadzenia innowacji dotyczącej nauki czytania. Miałam też nadzieję, że zabawa w czytanie będzie wspierała rozwój dzieci.

1Treści innowacji miały za zadanie kształtować zdrową osobowość dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości oraz aktywności twórczej. Uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o zdrowiu poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, zajęciach komputerowych, spotkaniach z dietetykiem, zajęciach ruchowych oraz udziale w ogólnopolskim programie edukacyjnym dla klas I-III „Porcja Pozytywnej Energii”.

Realizacja innowacji „Szkoła zdrowa i wesoła” miała na celu kształtowanie właściwych postaw i nawyków żywieniowych wśród dzieci, zmniejszenie ilości spożywanych cukrów i napojów gazowanych i nakłonienie dzieci do sięgania po wodę mineralną i owoce oraz warzywa jako wartościowe składniki diety współczesnego człowieka.

Innowacją objętych zostało 21 uczniów klasy Id Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie w roku szkolnym 2015/2016. Innowacja pedagogiczna realizowana była w ramach zajęć dodatkowych oraz częściowo na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i zajęciach komputerowych. Autorem innowacji pedagogicznej była wychowawczyni klasy Id - pani Aneta Kramczyńska.

Cele ogólne:

  • zmiana nawyków żywieniowych wśród uczniów
  • uświadomienie odpowiedzialności za własne zdrowie.