• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

033Od dnia 01.09.2017r. do 22.06.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Niemodlinie realizowana była innowacja pedagogiczną (metodyczna) „Razem z książką", której autorkami były Barbara Kołodyńska, Anna Ciszewska, Anna Rawska. Innowacją objęci byli uczniowie klasy II.

Szybki kurs nakrywania do stołu:

012W ramach innowacji „Wychowanie przez sport” dnia 27.03.2018 r. klasa IV D wraz z opiekunami Krystyną Lasman-Piwko, Agnieszką Dudą i Marcinem Kołodziejem przygotowywała smaczne i zdrowe posiłki.

Pracując w grupach uczniowie wykonali owocowe sałatki i szaszłyki, kolorowe kanapki oraz shake i soki ze świeżych owoców.

caritasW drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 zostanie wdrożona innowacja pedagogiczna Szkolnego Koła Caritas pt. „Kto pomaga innym ten żyje naprawdę”. Innowacją zostaną objęci uczniowie klas IV-VII.

Głównym celem Szkolnego Koła Caritas będzie wypracowanie czynnej postawy młodego pokolenia katolików wobec problemów osób potrzebujących poprzez praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie. Członkowie Szkolnego Koła Caritas na miarę swoich możliwości będą włączać się w ogólnopolskie, lokalne i szkolne akcje charytatywne, będą dostrzegać w swoim środowisku osoby potrzebujące pomocy, pozyskiwać sponsorów i fundusze na działalność koła, organizować zbiórki artykułów spożywczych.

Po czym poznać kulturalnego człowieka? To ktoś, kto potrafi właściwie postąpić w rozmaitych sytuacjach, szanując przy tym zarówno siebie jak i innych. Nie jest to osoba idealna czasem popełnia gafy, ale umie je dostrzec, wybrnąć z nich i powiedzieć "przepraszam".

Dobre wychowanie, czyli nienaganne formy, życzliwości dla ludzi, uprzejmość, tolerancja, opanowanie emocji powinny być nawykami zakorzenionymi i wpajanymi od dzieciństwa.

Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie i po prostu trzeba je znać. Uczniowie nie zawsze wiedzą jak należy się zachować, dlatego też wychowawczynie świetlicy: Katarzyna Grębowiec, Sylwia Wajda, Ewa Tarnawska wraz ze swoimi grupami wdrażają program innowacyjny pt. „SAVOIRE-VIVRE W SZKOLE I NA CO DZIEŃ”.

015Działalność Szkolnego Koła Przedsiębiorczości “CBA” trwała od września 2016 do czerwca 2017 roku, jej stałym elementem były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cele, które były realizowane przez Koło to:

CELE GŁÓWNE:
- rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
- kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,