• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

 • Dni Niemodlina 2013

 • Wakacje z przygodą 2015

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

 • „Ocalić od zapomnienia” 2015

"Czym dziecko żyje, tego się nauczy"

Misja szkoły:

 1. Przyjazna dzieciom.
 2. Partnerska rodzicom.
 3. Nowoczesna pod względem myśli pedagogicznej.
 4. Budująca prestiż nauczyciela.

Wizja szkoły:

 1. Szkoła będzie wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej osiągnięć i tradycji.
 2. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:
 • stworzeniu przyjaznej i bezpiecznej atmosfery nauki i współdziałania
 • rozpoznawaniu i wspieraniu w rozwoju indywidualnych uzdolnień i umiejętności na miarę możliwości pojedynczego ucznia
 • wzbudzanie zainteresowania nauką jako procesem trwającym przez całe życie oraz uczeniu sposobów zdobywania wiedzy
 • stwarzaniu warunków osiągania coraz lepszych wyników sportowych
 • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników.
 1. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:
 • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku
 • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej
 • poznawanie zasad życia społecznego
 • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
 • stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o ważnych sprawach szkoły.
 1. Grono pedagogiczne będzie:
 • wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu zadań
 • poszukiwać nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo – opiekuńczych
 • przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.