• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

Szkolny blog!

Masz pomysł na interesujący tekst?!
A może masz już taki gotowy tekst?
Teraz możesz się już nim pochwalić na szkolnym blogu:
kreatywne teksty blox.pl
Więcej informacji tutaj

015Działalność Szkolnego Koła Przedsiębiorczości “CBA” trwała od września 2016 do czerwca 2017 roku, jej stałym elementem były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Cele, które były realizowane przez Koło to:

CELE GŁÓWNE:
- rozwijanie zainteresowań uczniów handlem i działalnością usługową,
- kształcenie obowiązkowości, odpowiedzialności, rzetelności,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- kształtowanie nawyków gospodarności oraz umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w procesie wychowania,
- rozwijanie nawyku oszczędzania oraz właściwego i planowego gospodarowania funduszami,
- uczciwości w rozliczeniach finansowych,
- kształtowanie kulturalnych nawyków w stosunku do kupujących,
- współdziałanie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły,
- finansowanie niektórych przedsięwzięć na terenie szkoły. Cele były realizowane zarówno poprzez działania indywidualne, jak i zespołowe

Członkowie Koła Przedsiębiorczości dzięki jego działalności nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu:
- reguł i mechanizmów funkcjonujących w handlu;
- swobodnego operowania podstawowymi terminami i pojęciami związanymi z ekonomią i handlem;
- umiejętność prowadzenia działalności handlowej;
- samodzielność w myśleniu, działaniu, ocenie;
- odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość
- gotowość do współpracy i współdziałania;
- poczucie własnej wartości i przydatności dla społeczeństwa szkolnego;

Do Koła zgłosiło się 20 uczennic z klas 6 oraz 5, z czego 18 osób stanowiło stałą załogę sklepiku, pracującą wedle ustalonego samodzielnie harmonogramu i uczęszczało regularnie na cotygodniowe spotkania. Podczas pierwszego spotkania został również wybrany zespół zarządzający: Kierowniczka sklepiku – Paulina Drzewiecka, jej zastępczyni Emilia Soczyńska, sekretarz – Patrycja Rutowicz. Zespół podzielił się zakresem obowiązków, który został zaakceptowany przez pozostałych członków oraz opiekunki. Od kwietnia 2017 roku opiekunki Koła w porozumieniu z jego członkami wprowadziły system wynagrodzeń za pracę w sklepiku w postaci talonów.

Na rozpoczęcie działalność sklepiku udzielone zostały bezprocentowe pożyczki przez opiekunki Koła. Obie zostały spłacone terminowo. Zyski, jakie przynosił sklepik były inwestowane w towar i wyposażenie sklepiku.

Sklepik został zorganizowany na terenie szkoły i wyposażony z zysku ze sprzedaży. Dzięki współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami: Piekarnia PSS Społem oraz hurtownia Unia towar był dostarczany do sklepiku. Część towaru zamawiana była również poprzez sklepy. Ceny towarów w sklepiku ustalane były zgodnie z ustalonymi w regulaminie wysokościami marży i były zbliżone do cen w sklepach.

Sprzedający dbali, by oferowane towary były prawidłowo oznakowane. Każdy oferowany produkt opatrzony był ceną w sposób zapewniający prostą i niebudzącą wątpliwości informację o jej wysokości. Towary przeznaczone do sprzedaży były opatrzone wywieszkami zawierającymi ceny .
W sklepiku obowiązywała rzetelność wobec obsługiwanych nabywców. Prowadzący sklepik przyjmowali i rozpatrywali reklamacje w zakresie niezgodności towaru z umową.

Rachunki lub faktury potwierdzające zakup produktów do sklepiku były zbieranie i przechowywane przez opiekunki Koła.
Bieżącą kontrolę i nadzór nad sklepikiem wykonywały opiekunki sklepiku szkolnego. Bieżącą „kontrolę” sklepiku prowadzała także dyrektorka szkoły na podstawie sygnałów o nieprawidłowościach pochodzących od innych uczniów lub ich rodziców. W rezultacie kontroli nieprawidłowości były eliminowanie.

W ciągu roku organizowane były spotkania integracyjne i tematyczne:
- spotkanie integracyjne przy ciastku i herbacie dla osób chcących należeć do koła,
- Mikołajkowe spotkanie Koła CBA przy cieście, herbacie oraz z konkursami dla uczestników,
- spotkania podczas których wykonywaliśmy upominkowe bombki bożonarodzeniowe dla przyjaciół naszego Koła,
- organizacja akcji promujących zdrowe żywienie: „Pomarańczowy Piątek”; „Kiełkujemy w na szkolnym parapecie”
- przygotowywanie gazetek ściennych promujących zdrowe żywienie i styl życia
- organizacja akcji zarobkowej podczas spotkania dla rodziców
– przygotowanie i sprzedaż zdrowych ciastek, owocowych szaszłyków oraz kawy i herbaty
- wyjście edukacyjne do Piekarni PSS Społem w Niemodlinie
– obserwacja pracy piekarza i prowadzenie wywiadu z panią Bożeną Górecką, samodzielne wykonanie bułek,
- spotkanie z florystą – Mateuszem Karbownikiem prowadzącym kwiaciarnię Papaver
- spotkanie z przedstawicielką handlową hurtowni Unia – Małgorzatą Holotta i poznanie specyfiki jej pracy.
- wyjście integracyjne na podsumowanie i zakończenie pracy Koła na kręgielnię do hotelu Domino w Niemodlinie.

Ewaluacja działalności Koła prowadzona była na bieżąco poprzez obserwację, rozmowy z uczestnikami oraz nauczycielami i rodzicami, ankiety, dokumentację fotograficzna i prace uczniów.

Z przeprowadzonych wśród członków Koła anonimowych ankiet wynika, że uczennice są zadowolone z jego działalności, podobała im się szczególnie możliwość prowadzenia sklepiku i to dawało im dużo radości i satysfakcji. Dostrzegają wartość takich działań i podkreślają, że nauczyły się lepiej ze sobą dogadywać, dowiedziały się na czym polega prowadzenie sklepiku i czują, że potrafią to robić, pewniej czują się w operowaniu pieniędzmi i obsłudze klientów “nie wstydzimy się już tak jak na początku”. Sugerowały wprowadzenie zmian w postaci wydłużenia dyżurów z tygodnia do dwóch, bo dopiero po pierwszym tyg. czuły się pewnie w obsłudze. Bardzo podobały im się również spotkania integracyjne i wspólne świętowanie zakończenia pracy Koła na kręgielni.

Z informacji zebranych od innych uczniów wynika, że sklepik był bardzo potrzebną inicjatywą i ocenili, że to on im się najbardziej podoba w szkole.

Katarzyna Krzyżanowska
Franciszka Kempe