• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

  • Dni Niemodlina 2013

  • Wakacje z przygodą 2015

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

  • „Ocalić od zapomnienia” 2015

Szkolny blog!

Masz pomysł na interesujący tekst?!
A może masz już taki gotowy tekst?
Teraz możesz się już nim pochwalić na szkolnym blogu:
kreatywne teksty blox.pl
Więcej informacji tutaj

047Innowacja obejmowała uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie. Realizowana była od września 2016 r. do czerwca 2017 r.

Z doświadczenia wiem, że nauka czytania bywa źródłem problemów wielu dzieci, dlatego od wielu lat poszukiwałam takich metod i rozwiązań w pracy z dziećmi, aby rozpoczęcie nauki czytania było dla nich czymś ważnym, a nie stresującym i zniechęcającym.

W tym roku w klasie I miałam dzieci sześcioletnie i siedmioletnie i zrodził się pomysł wprowadzenia innowacji dotyczącej nauki czytania. Miałam też nadzieję, że zabawa w czytanie będzie wspierała rozwój dzieci.

Celem innowacji było: zainteresowanie dzieci nauką czytania, umożliwienie im zdobycia umiejętności czytania, wprowadzenia nawyków czytelniczych, rozbudzanie zamiłowania do literatury dziecięcej, podnoszenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, pokonywanie trudności w mówieniu i czytaniu, rozwijanie koncentracji lepszego skupienia uwagi, rozbudzanie wiary dziecka we własne możliwości.

Zainteresowała mnie metoda symultaniczno - sekwencyjna prof. Jagody Cieszyńskiej, która naukę czytania rozpoczyna od samogłosek.
Zajęcia zawsze rozpoczynały się od ćwiczeń łatwych. Starałam się, by kolejny etap czytania rozpoczynał się pod warunkiem opanowania poprzedniego.
Dążyłam do tego, by dziecko sprawnie wykonywało ćwiczenia odczytywania sylab i układania z nich wyrazów. Poszczególne głoski wprowadzane były w sylabach, a nie w izolacji.
Podczas układania zdań i czytania, zawsze zwracałam na zachowanie kierunku od strony lewej do prawej. Ten sam materiał powtarzałam wielokrotnie, aż do dobrego opanowania.
Podczas realizacji innowacji korzystałam z rożnych metod nauki czytania m.in. Metody Dobrego Startu - M. Bogdanowicz: - (Piosenki i znaki, Piosenki na litery), Ireny Majchrzak - rozpoczęcie czytania od czytania globalnego swojego imienia.

Dla uatrakcyjnienia zajęć sięgnęłam do różnych zabaw, ćwiczeń, historyjek obrazkowych czy opowiadań. Samodzielnie przygotowywałam wiele rozsypanek sylabowych, wyrazowych i zdaniowych. Wykorzystywałam m.in. chustę animacyjną, geoplany, litery wycięte z gazet. Prowadziłam również gimnastykę buzi i języka. Wspólnie z rodzicami zorganizowałam Tydzień głośnego czytania lektur w klasie. Dzieci odwiedziły również Bibliotekę Miejską.

W oparciu o długoletnie własne doświadczenia pedagogiczne zauważyłam , że nie ma jednej metody nauki czytania, najlepszej dla wszystkich dzieci. Optymalne wydaje się połączenie i wykorzystanie elementów różnych metod , tak, aby każde dziecko na miarę swoich możliwości i we własnym tempie miało możliwość osiągnięcia umiejętność czytania. Wykorzystałam własne doświadczenia i pomysły a także modyfikowałam poznane metody, tak, aby były możliwe do zastosowania w grupie dzieci, z którymi pracuję.

Na podstawie obserwacji zachowań dzieci podczas zajęć, analizy wypełnianych kart, zadań, przeprowadzonego testu czytania ze zrozumieniem oraz ankiety Czy lubisz czytać? zauważyłam zwiększoną motywację do nauki czytania oraz większe zaangażowanie w trakcie lekcji. Uczniowie rozbudzili w sobie potrzebę czytania, głośnego czytania, czytania ze zrozumieniem, czytania z podziałem na role. Uwierzyli w swoje możliwości czytelnicze i z chęcią korzystali z zasobów biblioteki szkolnej.

Zaletą innowacji było to, że nie wymagała ona skomplikowanych czy drogich pomocy dydaktycznych. Sama tworzyłam rożne pomoce bez dużych nakładów finansowych.

W ciągu całego roku systematycznie prowadziłam kontrolę czytania. Uczniowie zaliczali każdy tekst. W I semestrze tworzyli bukiety czytelnicze, a w drugim piramidy czytelnicze. Podsumowaniem innowacji będzie Klasowy Konkurs Pięknego Czytania. Każdy uczestnik otrzyma dyplom PRZYJACIEL KSIĄŻKI lub MISTRZ W CZYTANIU.

Uważam, że działania innowacyjne rozwinęły aktywność czytelniczą moich uczniów.

Barbara Kołodyńska