• 50-lecie Szkoły Podstawowej nr 1

 • Dni Niemodlina 2013

 • Wakacje z przygodą 2015

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Niemodlinie

 • „Ocalić od zapomnienia” 2015

10 października 2010 r. - 50 lat naszej JEDYNKI

Obchody okrągłej rocznicy powstania naszej szkoły zainaugurowała uroczysta Msza Św. odprawiona przez księży absolwentów: Marka Mazura i Rafała Bałamuckiego oraz ks. dziekana Jerzego Chyłka w Kościele Parafialnym w Niemodlinie.


Następnie w Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala, będąca głównym punktem dwudniowego programu. Na widowni zasiadło wielu znamienitych gości, wśród nich: Henryk Lakwa - Starosta Powiatu Opolskiego, Mirosław Stankiewicz - Burmistrz Niemodlina i współgospodarz uroczystości, Jan Oleksa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemodlinie, Bartłomiej Kostrzewa - zastępca Burmistrza Niemodlina, Bogusława Stępniowska - wizytator Opolskiego Kuratorium Oświaty, dr Stefania Jagło - konsultantka Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, proboszcz Parafii Niemodlińskiej - ks. dziekan Jerzy Chyłek, Andrzej Iwiński - gość honorowy, długoletni dyrektor SP1 oraz przedstawiciele Samorządu Miejskiego i Powiatowego, absolwenci, byli i obecni nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz przyjaciele szkoły.

Uroczystą galę prowadzili Krystyna Dżaluk i Mariusz Konowaluk, którzy przywitali gości i zaprosili do obejrzenia widowiska słowno-muzycznego "Historia Jedynki w pigułce" w wykonaniu uczniów naszej szkoły, których przygotowały panie: Anna Ciszewska, Sylwia Wajda, Katarzyna Oleksa, Monika Matusik-Ostrowska, Kazimiera Bywalec, Agata Pestka, Aleksandra Hajtałowicz.

Po części artystycznej wystąpił dyrektor "Jedynki" - Jan Janik oraz Andrzej Iwiński - dyrektor szkoły w latach 1962-1991, który w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim swoim byłym współpracownikom za stworzenie wspaniałej atmosfery w pracy, a z okazji jubileuszu serdecznie pozdrowił przybyłych oraz życzył dużo słonecznych dni i lat, mało codziennych kłopotów, pogody ducha oraz nieustającego zdrowia. Jego słowa spotkały się z wielkim entuzjazmem publiczności, która zgotowała mu owacje na stojąco.

Ze sceny sali widowiskowej niemodlińskiego Ośrodka Kultury tego dnia padło wiele życzeń, m.in. Burmistrza Niemodlina Mirosława Stankiewicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Niemodlinie Jana Oleksy, Starosty Opolskiego Henryka Lakwy, który zapowiedział, że już dziś czeka na kolejne jubileusze.

Z okazji 50-lecia szkoły Honorowymi Medalami odznaczeni zostali: dyrektor SP nr 1 w Niemodlinie w latach 1962-1991 - Andrzej Iwiński, Eugenia Olejnik - nauczyciel nauczania początkowego i mentor młodych nauczycieli, Krystyna Iwińska - wieloletni nauczyciel matematyki, którzy pracowali w naszej szkole od momentu jej powstania czyli od roku 1960. Uhonorowano również byłych wicedyrektorów szkoły: Krystynę Królikowską, Janinę Drobisz i Piotra Maziarza. Medale otrzymali również: Zbigniew Weber, który w Szkole Podstawowej nr 1 przepracował trzydzieści pięć lat jako nauczyciel wychowania fizycznego, Regina Ciszewska - trzydzieści sześć lat pracowała jako sekretarz szkoły, Zbigniew Kosterkiewicz - prezes RSP Wydrowice - sponsor i przyjaciel szkoły, Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz i Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Oleksa za "zrozumienie i wsparcie, a przede wszystkim za stworzenie godnych XXI wieku warunków edukacji uczniów" oraz pośmiertnie Henryk Rybczyński - wicedyrektor szkoły (pracował w latach 1960-1991).

Ponadto nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Niemodlinie, za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i zaangażowanie przy organizacji obchodów 50-lecia szkoły otrzymali: Ewa Konowaluk, Iwona Półtorak, Sylwia Wajda, Anna Ciszewska i Mariusz Konowaluk.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierali naszą szkołę w przygotowaniach do obchodów Jubileuszu 50-lecia, a szczególnie naszym darczyńcom i sponsorom. Dzięki ich pomocy i ofiarności możliwa była realizacja naszych zamierzeń i celów. Pani Dyrektor podziękowała za wielkie serce, życzliwość i zrozumienie. Wszystkim darczyńcom i sponsorom wręczone zostały akty podziękowań.

A oto darczyńcy i sponsorzy Jubileuszu:

 • Urząd Miejski w Niemodlinie
 • PZU S.A. z siedzibą w Warszawie
 • RSP Wydrowice - Zbigniew Kosterkiewicz
 • Bank Spółdzielczy w Namysłowie
 • Archiwa Opolskie – Tomasz Gadecki
 • firma ELSAB - Ryszard i Paweł Błaszczukowie
 • Zakład Konstrukcji Stalowych - Roman Lepszy
 • firma INSAN-BUD - Leszek Wołowiec
 • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „Roman" - Roman Szymański
 • firma REM-DOM -Andrzej Głąb
 • Cegielnia Niemodlin - Józef Jakubik
 • firma STAMUR - Henryka Lipczak i Janusz Stawiński
 • PSS "Społem"- Jan Oleksa
 • firma UNITEL - Jacek Markiewicz
 • Władysław Unijewski
 • firma MIX-FARB - Ryszard Pietroń
 • Rzeźnictwo i Wędliniarstwo Sp. J. Gościejowice - Michał Gruszka i Tadeusz Witkowski
 • Arkadiusz Malejki
 • Kwiaciarnia SONIA -Elżbieta i Grzegorz Krawczukowie
 • PH JARKO - Jarosław Kopij
 • AUTOPART Niemodlin oraz restauracja „Na Wyspie" - Elżbieta i Marian Oleksowie
 • CUKIERNIA - Iwona i Piotr Pełkowie
 • firma BIKER - Elżbieta i Jarosław Olszewscy
 • firma KADAR - Dariusz Dominiak

Podczas święta 50-lecia SP nr 1 w Niemodlinie obchodzono również Gminne Święto Komisji Edukacji Narodowej, powołanej w 1773 r., która była pierwszym w Europie Ministerstwem Oświaty.
Z tej okazji Burmistrz Niemodlina Mirosław Stankiewicz, jako gospodarz uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, wyróżnił w roku szkolnym 2009/2010 na niwie dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej następujących nauczycieli: Annę Nawrat-wicedyrektor PP nr 1 w Niemodlinie, Barbarę Miler-nauczyciel PP nr 2 w Niemodlinie, Jolantę Cymbała-nauczyciel PP w Graczach, Katarzynę Kristman-nauczyciel PG w Graczach, Beatę Homontowską-nauczyciel PSP w Graczach, Krystynę Kuźniar-nauczyciel PSP w Rogach, Krystynę Dżaluk-wicedyrektor PSP nr 1 w Niemodlinie, Barbarę Kołodyńską-nauczyciel PSP nr 1 w Niemodlinie, Katarzynę Bilińską-nauczyciel PSP nr 2 w Niemodlinie, Barbarę Szatkowską-dyrektor PP nr 1 w Niemodlinie, Violettę Szczepkowską-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinie, Eugeniusza Świątka-dyrektora PG w Graczach, Jana Janika-dyrektora PSP nr 1 w Niemodlinie, któremu przy okazji, serdecznie pogratulował jubileuszu szkoły.

Na zakończenie gali, w Ośrodku Kultury w Niemodlinie wystąpili absolwenci "Jedynki": Hanna Łozowicka, Tomasz Łozowicki, Weronika Matusik, Karolina Spólnicka, Magdalena Krzemień, Kinga Markiewicz, Tomasz Piekarski i Urban Sadowski z zespołem, zespół Natalia i Kacper Kryjom, Michał Zwonarz oraz, chyba najbardziej znany absolwent naszej szkoły - Paweł Kukiz.

Po uroczystościach w Ośrodku Kultury w Niemodlinie przyszedł czas na spotkania absolwentów i zwiedzanie szkoły oraz nowej hali widowiskowo-sportowej.

W drugim dniu uroczystości związanych z 50-leciem szkoły w sali gimnastycznej doszło do historycznego spotkania Siatkarek-Absolwentek trenowanych przez p. Zbigniewa Webera oraz p. Jana Janika.